Menu Sluiten

Klimaatneutraal Bouwen


Klimaatneutraal bouwen

Klimaatneutraal bouwen:

Een energieneutrale woning is een gebouw dat met een normaal leefpatroon en normaal comfort over een heel jaar gezien evenveel energie gebruikt als dat het zelf opwekt. Een energieneutraal gebouw heeft over een jaar gemeten een energieverbruik van ten hoogste nul of wekt zelfs energie op.De transitie naar een klimaatneutrale samenleving vormt zowel een uitdaging als een kans om een betere leefwereld tot stand te brengen voor iedereen.

Vandaag zijn er reeds technologieën en technieken beschikbaar om een klimaatneutraal gebouwenpark te realiseren.

Om de 2050-doelstelling versneld te helpen realiseren en te komen tot een toekomstgericht, duurzaam gebouwenpark begeleidt Cenergie bouwteams, overheden en organisaties met studiewerk en advies. Zij zorgen ervoor dat de beschikbare en opkomende innovaties met kennis van zaken en op een verantwoorde manier worden geïmplementeerd.

Info over klimaatneutraal bouwen

Het domein van Klimaatneutraal bouwen

Klimaatneutraal bouwen:

Klimaatneutraal wil zeggen dat bepaalde activiteiten al dan niet binnen een bepaald gebied of op een bepaalde plek geen positief of negatief effect hebben op het klimaat. Het begrip ‘klimaatneutraal’ wordt vooral gebruikt om aan te geven dat bepaalde activiteiten geen negatief effect hebben op het klimaat, waarmee men wil zeggen: geen emissie van CO2 en andere broeikasgassen.

Te bereiken door sterke reductie van emissies en door compensatie van CO2-uitstoot. Soms wordt ook het gebruik van grondstoffen meegenomen binnen dit begrip. Er zijn meer en meer grote steden die hebben aangegeven op termijn ‘klimaat neutrale’ steden te willen worden. Om dit te bereiken is er evenwel nog veel werk aan de winkel.

Het begrip wordt door diverse instanties gebruikt, ook voor de gebouwde omgeving.

Klimaatneutraal is echter een nogal vaag begrip. Vele processen en stoffen zijn van invloed op ons klimaat. In de gebouwde omgeving vermijden we deze term daarom liever en is het duidelijker om te spreken over CO2-neutraal.

Meer info over klimaatneutraal bouwen nu op www.cenergie.be.

Tags

Advies C02 Neutraal Bouwen | Advies Klimaatneutraal Bouwen | Co2neutraal Bouwen | Integrale Energiezorg | Klimaatneutraal Bouwen In Stappen | Klimaatneutraal Bouwen | Klimaatneutrale Samenleving |